Aball1 Samarbeidstrening IDRETT

Gode lag har et godt fundament.

Når ballen går i mål, jubler alle spillerne. Ikke bare den som plasserte ballen mellom stengene, oppi kurven eller i hullet. Hele laget har deltatt energisk, teknisk, taktisk og entusiastisk for å oppnå viktige poeng. Godt lagspill er basert på trygghet og tillit til hverandre, og det er viktige verdier som må oppleves og gjentas for at de skal vedvare. Kommunikasjon, enten verbalt eller gjennom kroppsspråk, er en måte å uttrykke våre verdier og holdninger på. Positiv og konstruktiv kommunikasjon er en forutsetning for å lykkes med å skape gode miljøer.

Evnen til å spille på lag er en ferdighet som må trenes på lik linje med andre ferdigheter.

Med Aball1 har laget et enkelt verktøy for trening på samarbeid og kommunikasjon tilgjengelig når som helst. Legg opp til varierte stafetter og øvelser hvor man arbeider fysisk for å løse teoretiske oppgaver, og oppnå nødvendig leken og morsom variasjon på treningene. Bruk det like gjerne ute som inne.

Varm opp på neste trening med øvelsen «god dag, god dag» eller «speilsymmetri». » Tren lagspill, teknikk, konsentrasjon og konkurranseinstinkt med «liggende skiskyting», «abc-stafett» og øvelsen «4 på rad i fart» eller går inn på øvelsesbanken og plukk akkurat den eller de øvelsene som også fysisk trener prefererte motoriske ferdigheter.

Mangler du en øvelse? De 50 tall- og bokstavballene gir uendelig med variasjonsmuligeter for spill, øvelser og oppgaver. Kombiner gjerne kjente øvelser med Aball1.

Godt lagspill!