Aball1 Samarbeidstrening BEDRIFT

Tren på å løse oppgaver sammen.

I en travel hverdag på jobben er det viktig å snakke sammen og formidle hva vi tenker og mener for å skape utvikling. Blir vi forstått? Jobber vi sammen mot et felles mål? Mange peker på kommunikasjon og evne til samarbeid som de viktigste faktorene for å skape trygghet og trivsel på jobben. Når omgivelsene er i endring, og vi er i endring, er det viktig å motivere til å beholde kontinuitet i teamarbeidet.

Samarbeid- og kommunikasjonsevner trenger ferdighetstrening, og lattermuskler må trimmes på lik linje med andre muskler.

Aball1 er et konkret verktøy for trening på kommunikasjon og samarbeid.

I løpet av en økt med Aball1 er det ikke viktigst å være sterkest eller smartest alene, men å samarbeide om å løse oppgaver. Lagene får i oppgave, å på ulikt vis hente inn så mange baller de klarer. Med ballene vel i havn, må alle deltagerne på laget sammen løse varierte oppgaver. Det kan være regne- og skriveoppgaver, memory- og kryssordoppgaver, teste allmennkunnskap om historie, natur, underholdning og geografi, og masse andre spennende hjernetreningsutfordringer. Oppgaver kan også tilpasses på relevante tema i forhold til jobbsituasjon.

I løpet av en økt med Aball1 må deltagerne ofte skifte på lagsammensettingen og samarbeide med nye personer i nye grupper. Det gjør Aball1-økten til en sosial arena hvor man blir godt kjent med de andre deltagerne. Du er på et tilfeldig lag – og du må gjøre en innsats for nettopp dette laget for at dere skal vinne.

Oppgaver som motiverer og engasjerer.

Aktivitetene er konkurranseorienterte, men samtidig svært lystbetonte. Gjennom å løse oppgaver sammen, hvor alle deltar med sine styrker, vil du kunne oppleve et respektfylt samarbeidsklima og et inspirerende faglig fellesskap hvor relasjoner utvikles på tvers av avdelinger, alder, kjønn og opprinnelse.

Aball1 er et godt utgangspunkt både for sosiale og faglige felleskap, og det er en ny og spennende aktivitetsarena for bedriften. Ved gjentatte timer med Aball1 vil evnen til kommunikasjon og samarbeid stå igjen som de viktigste faktorene for å oppleve individuell mestring og mestring i fellesskap.