Samarbeidstrening

«Jeg vil si at aktiviteter er snarveien til relasjoner.»

Hanne Herigstad Mong i sin masteroppgave i spesialpedagogikk