Vårt sosiale engasjement

Hva er sosiale utfordringer?

Når sosiale behov ikke er dekket, har man en sosial utfordring. Mangel på arbeid kan være en sosial utfordring. Det kan skyldes stor knapphet på jobber, mangel på utdannelse eller også har de ingen midler til å starte egen bedrift. For disse kan et lite mikrofinanslån, en liten starthjelp, være alt som skal til for å gi dem en sjanse til å skape seg et liv for seg og sine. At de unge flytter fra bygda og inn til storbyen for å finne seg jobb kan også være en sosial utfordring for et lite samfunn. Strøm og energi vil kunne tilby nye utviklingsmuligheter og bidra til å holde på de unge. For disse vil kunnskap om, og produksjonsmidler til utnyttelse av lokale energikilder, bety være eller ikke være for alle innbyggerne som lever i gjensidig avhengighet til hverandre.

Sosiale utfordringer varierer gjerne etter hvor man bor i verden og hvilke sosiale lag man hører til. I den vestlige verden er gjerne de nødvendigste behovene dekket, men vår kultur og velferdssystem er heller ikke fritt for sosiale utfordringer. Mobbing, fedme, rus, umotivert vold og mangel på inkludering er bare noe av de problemene vi sliter med. Våre trygde- og velferdsordninger fanger ikke opp alle som faller utenfor og tilbudene er heller ikke gode nok for å ivareta disse sosiale utfordringene.

Det er derfor det er viktig å tenke nye løsninger omkring sosiale utfordringer.

Sosialt entreprenørskap

Hvordan kan man hjelpe? Hvilken form skal hjelpen anta? Veldedighet eller trygdeordninger, frivillighet eller pålegg? Entreprenørskap som metode er enkel og velprøvd, det er bare det at den brukes på et nytt område. Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap fokusert på å finne nye bærekraftige løsninger på sosiale utfordringer i samfunnet. Ved hjelp av forretningsmessige metoder skapes sosial endring og forbedring av enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår. Tiltakene skal omfavne flest mulig og suksess blir først og fremst målt i sosial verdiskapning og i mindre grad finansielle resultater.

Vårt sosiale engasjement – din problemløser

Vi arbeider for å gjøre inaktive aktive.

Fysisk aktiv

Stadig flere barn og unge lider av fedme og overvekt. Aball1 er et morsomt lavterskel aktivitetssett som får alle med. Ingen behøver større forutsetninger enn andre for å delta, og alles evner er like viktig i de varierte oppgavene med ballene.

Sosialt aktiv

Mange opplever å være utenfor og sliter med mobbing. Aball1 tilbyr en arena for inkludering hvor alles evner er like viktig for at laget skal vinne. Å løse oppgaver sammen og samarbeide med andre personer enn man vanligvis gjør, bidrar til å løse opp klikkdannelser og kan være positivt for miljø og læring. I tillegg vil vennskap og aksept kunne bli en konsekvens av det å lykkes sammen.

Faglig aktiv

En del av oss blir skoleleie og mister motivasjon for læring på skolen. Dette kan skyldes mange ting, men en av grunnene er opplevelsen av mangelen på mestring. Ikke alle får læremidler og undervisning tilpasset sitt nivå og sine utfordringer. Aball1 kombinerer det viktige behovet for å være i bevegelse, med konkret læring og trening på fag. 

Glenn Andersen forteller sin historie i boka «Vilje til endring»

Boka ”Vilje til endring” inneholder 10 historier fra sosiale entreprenører, samt artikler som belyser temaet fra ulike sider. Boka er et bidrag til å øke kunnskapen om temaet sosialt entreprenørskap.