Vår historie

Gladiator GT as ble etablert som aksjeselskap 04.05.2006.

Foranledningen
I 2002 ble det etablert en samarbeidsklubb i Groruddalen (Groruddalen Ballklubb). Klubben skulle tilrettelegge for at Groruddalens fotballtalenter fikk en lokal arena for utvikling. Tor Sandnes og Glenn Andersen var to av initiativtakerne til etableringen av klubben. Klubben skulle styres av verdiene samarbeid, mangfold, glede, glød og utvikling. I 2005 var tiden inne for å etablere en profesjonell organisasjon. Gladiator GT ble etablert for å skaffe klubben de nødvendige midler til drift. Klubben tok raske steg frem til å bli blant de 30 beste klubbene i landet på seniorsiden. Antall utviklingstiltak i lokalklubbene var omfattende.

Klubben ble raskt et eksempel for andre for hvordan man kunne utvikle unge talenter. Så kom finanskrisen og klubben måtte desverre avvikles, men Gladiator GT ville mer.

Den spede begynnelse
Etter en rekke prosjekter i samarbeid med Utdanningsetaten, Helsedirektoratet, Oslo Idrettskrets, bydelene i Groruddalen og enkelt skoler fant vi raskt ut at behovet for fysisk aktivitet og arbeidet omkring inkludering var veldig nødvendig og givende.

Utfordringen var: Hvordan skulle vi klare å leve av en slik virksomhet?

Kjernevirksomheten blir til
Colombiegget Aball1 ble unnfanget etter aktivitet for SFO på Stig skole på Haugenstua.
Vi hadde balltilvenning som tema for dagen. Vi kjøpte inn 25 baller, for at det skulle være en ball til alle. Butikken hadde ikke 25 røde baller, så vi kjøpte inn 13 røde og 12 blå baller. Etter et innfall ga vi de røde ballene 5 poeng og de røde ballene 10 poeng. I stafetts form skulle elevene hente ballene og regne sammen summen etter at ballene var hentet inn. Den aktiviteten syntes alle var gøy!

Glenn ble liggende våken en hel natt å tenkte at her må det finnes noe som kan utvikles til noe virkelig spennende. Baller med tall og bokstaver ble svaret. Mange baller – slik at variasjonen kunne bli stor. Dagen derpå kom Glenn stormende inn på kontoret og presenterte konseptet for Tor. Tor tok ideen umiddelbart og startet søk på nettet for å finne ut om noen hadde hatt ideen tidligere. Det viste seg at det var det ikke. Aball1 ble 25 røde og 25 blå baller merket med tallene 0-9 og bokstaver for å kunne lese og skrive med ballene. I tillegg fikk Tor ideen om at paddehatter kunne være løsningen på oppsett av ballene.

«Snekkerverkstedet» ble opprettet.
Baller og merkelapper ble handlet inn. Ut og demonstrere for skolene var vår første tanke. Skolene var interessert, men lappene falt av. Bildekor ble løsning nummer to. Interessen var stor hos de skolene vi besøkte og bestillingene begynte å komme.

Innovasjon Norge ble kontaktet. Pål Rune Simonsen tok oss vel imot. «Det mest spennende jeg har hatt på bordet mitt på lenge» ga oss mot til å søke støtte. Vi fikk støtte og kunne kjøpe 150 pilotsett, beskytte Aball1, utvikle hjemmesider. Fem årsverk i Pakistan sørget for produksjonen.

Vi fant vår bransje: I begynnelsen av 2009 ble vi invitert til Stortinget for å høre om en helt ny bransje. Det slo oss umiddelbart at vi er sosiale entreprenører. Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge og ønsker å leve av det sosiale arbeidet. Johan Andresen jr. hadde et innlegg om Ferds Sosiale Entreprenører, der han ramset opp en rekke forutsetninger for å bli en av disse. Ferd ansatte Katinka Greve Leiner og vi fikk umiddelbart en god dialog.

Etter en lang og spennende prosess med hjelp fra Per Ravn Omdal ble vi sommeren 2010 en av Ferds Sosiale Entreprenører.

Vi fikk muligheten til å ansette Hanne-Cecilie Sporsheim, som har bidratt til å øke verdien på Aball1 og gi oss en plattform for virkelig å kunne bidra til å få barn og unge til å samarbeide via læring og fysisk aktivitet.

Fra starten på hjemmebane i Groruddalen, tok vi stadig nye skritt ut i landet. En milepæl ble nådd i mai 2011, da vi hadde vårt første internasjonale salg, til Right To Play i Toronto for bruk i Peru! Nå står hele Norge og resten av verden for tur!