Hvordan bruke Aball1?

Ett aktivitetssett – tusen aktiviteter!

Tall- og bokstavballene, og de tilhørende paddehattene, er utgangspunkt for en lang rekke spennende, morsomme og varierte fysiske og teoretiske øvelser, spill og oppgaver. Med andre ord finnes det ikke ett gitt sett med regler for hvordan du skal spille Aball1. Hver øvelse og hvert spill har sine mål og sine regler knyttet til seg. Settet brukes både til fysiske aktivitetsøvelser, rene samarbeidsøvelser og til fag- og temalæring. Oppgaver og øvelser finner du i vår øvelsesbank på internett og i våre spesialtilpassede hefter.

Eksempel på øvelser med Aball1

Tre på rad i fart 

Del inn i lag med tre deltagere per lag.

To og to lag konkurrerer. Sett opp ni paddehatter mellom de to lagene i en kvadrat midt i salen. Lagene starter på hver sin side av salen.
Laget som starter på den ene siden har røde baller, mens motstanderlaget har blå baller. Deltagerne har en ball hver. En deltager på det røde laget løper ut med ballen og plasserer denne på en paddehatt,   for så å stille seg bakerst i rekka på sitt lag. Når den røde deltageren har returnert, starter deltager på blått lag. Det laget som først får tre baller på rad vinner.
Bytt motstander slik at flere får spilt mot hverandre.

Det lengste ordet

Del deltagerne opp i 2 – 4 lag.

Lagene skal danne en sirkel ved å holde tett om hverandre. Ballene rulles ut til motsatt side av salen. Hvert lag skal forsøke å hente så mange baller de klarer ved å frakte disse innenfor sirkelen med beina. Lagene må passe på egne baller.

Når gulvet er tomt for baller får lagene i oppgave å stave det lengste ordet de klarer med ballene de har til rådighet. NB! Det er viktig å åpne for kreative ord. Man kan også avgrense oppgaven  (det lengste ordet dere kan stave innenfor et emne).

Telle-/stavestafett

Del opp i 2 – 4 lag.

Lagene stiller seg i rekke. Alle deltagerne legger en paddehatt ved sine føtter. Ballene plasseres på den andre siden av salen. Den som står først i rekka løper og henter en ball. Ballen rekkes over hodet til nærmeste i rekka, som igjen rekker ballen til nummer tre i rekka og så videre, inntil sistemannn har ballen. Sistemann i rekka legger ballen ned på sin paddehatt og løper frem for å hente ball nummer 2. Rekka rykker et skritt tilbake. Laget skal til slutt ha plassert baller på alle paddehattene. Laget som er raskest ferdig vinner.

Man kan variere måten å frakte ballene fra starten av rekka og bakover, enten rulle mellom beina eller vende fra høyre til venstre side når man leverer fra seg ballen. Når alle lagene er ferdig vinner det laget som først klarer å summere tallene på lagets baller.

Deloppgave to er at man skal stille seg i alfabetisk rekkefølge raskest. (Som en variasjon kan man stave ord eller lage regnestykker med ballene.)