Hvem kan bruke Aball1?

Alle som kan være aktive, kan bruke Aball1!

Ball er et universelt språk vi alle kjenner og forstår. Ball til lek, spill, sport og konkurranser eksisterer i alle verdensdeler og i alle aldre. En ball kan rulle, sprette, hoppe, dunke, trille, skyte, vippe og dundre, alt avhengig av hva du gjør med den. 50 baller gir variasjonsmuligheter for den enkelte, men også for spennende og morsomme oppgaver for større grupper – vi garanterer at alle som deltar i en økt med Aball1 opplever ballberøring!

Kan du lese og skrive? Å løse fagrelaterte oppgaver med Aball1 vil gi deg en helt ny, leken og morsom tilnærming til fag og kunnskap. Samarbeidsformen i oppgaveløsingen gir også stor faglig overføringsverdi mellom deltagerne. Står du på terskelen til å skulle lære å lese og skrive, er ballene blant annet fine å bruke fordi hver enkelt ball representerer et tall og en bokstav. «Finn, kast, trill og løp med din forbokstav! Eller finn ballen som viser hvor gammel du er!» Alle oppgaver og øvelser kan tilpasses både til teoretisk ferdighetsnivå, og til alder.

Er du fysisk aktiv, eller deltar lite eller ikke i det hele tatt i gym eller andre lekpregede aktiviteter? De fysiske oppgavene med Aball1 har lav terskel for deltagelse og gjør erfaringsmessig, at alle kan og vil bli med. Ingen har fortrinn for deltagelse fremfor andre, og alles innsats teller like mye for laget! Alle oppgaver kan tilpasses både til fysisk ferdighetsnivå, og til alder, slik at alle kan oppleve mestring.

Liker du å løse oppgaver sammen med andre, eller savner muligheten til å spille på lag? Variasjonen mellom fysiske og teoretiske oppgaver gjør at også de som vanligvis ikke deltar i organisert lagspill, kan oppleve å delta aktivt. Aball1 gir mulighet til å oppleve alle de positive fordelene ved å spille på lag og å vinne sammen med andre i en uhøytidelig konkurranseform. Aball1 styrker kommunikasjon- og samarbeidsevnene.

 

Aball1 for barn og unge

Aktivitetskoler, grunnskoler og ungdomskoler

Aball1 brukes i gymtimer, fagtimer, som avbrekk i undervisning, i aktivitetstimer, på sosiale tilstelninger med mere; av faglærer, sosiallærer, gymlærer, spesialpedagoger og andre med fag- og aktivitetsansvar. Sett til side pultene i klasserommet, bruk gymsalen, skolegården eller en samlingssal. Kanskje korridoren er ledig?

Organisasjoner, lag og foreninger

Aball1 fungerer godt som et avbrekk og som energikilde i løpet av en lang dag, eller som et naturlig tillegg til annen aktivitet. Settet benyttes i sosiale sammenhenger som på leir, under aktivitetsdager og på sommerskoler med mere.

Idrettslag

Aball1 har lav terskel for deltagelse i fysisk aktivitet med ball. Aball1 fungerer derfor ypperlig som et aktivitetssett for barn som ønsker generell lystbetont balltilvenning. De 50 ballene benyttes også som et variasjonssett til oppvarmingsøvelser, ferdighetstrening og avslutningsøvelser med ball. Aball1 styrker samarbeids- og kommunikasjonsferdighetene gjennom felles oppgaveløsing og er derfor et verdifullt verktøy til bred og inkluderende lagbygging. Aball1 kan benyttes både ute og inne – i treningssaler, gymsaler, håndballbaner, fotballbaner, ballbinger, klubbhus og andre egnede områder hvor det er rom til å bevege seg.

 

Aball1 for voksne

Aball1 fungerer like godt for store som for små. De fysiske utfordringene må overvinnes sammen, og de teoretiske oppgave kan tilpasses både på nivå, fag og tema. Aball1 har en hurtig sosialiserende effekt på alle som deltar. Aball1 kan brukes jevnlig i en periode med fokus på samarbeid og kommunikasjon, eller som en variert aktivitet i forbindelse med temadager, seminarer, event, teambuildingsturer etc. Erstatt gjerne en treningstime på jobben med en time med variert og morsom Aball1 – og bli bedre kjent med kollegaer og samarbeidspartnere på en ny, aktiv og morsom måte!