Hvorfor Aball1?

Aball1 – filosofi, metode og verktøy

Etter mer enn 20 års erfaring med å aktivere barn og unge i Groruddalen, så vi behovet for et verktøy som kunne forene vår kunnskap og erfaringer på området. Aball1 er et resultat av vår kjennskap til hva som skal til for å bygge gode sosiale og faglige læringsmiljø gjennom fysisk aktivitet. Vår filosofi og metode baseres på tre utfordringer:

1. Hvordan skape en plattform der barn og unge kan være trygge og føle mestring? Der gjensidig respekt og samarbeid fører til gode miljøer?

2. Hvordan gi alle barn en positiv opplevelse med fysisk aktivitet, slik at også de som vanligvis er inaktive kan oppleve glede ved å utfolde seg fysisk?

3. Hvordan motivere til læring? Kan vi skape en arena der alle opplever at det kan være gøy å lære, og der de som ikke behersker tradisjonelle metoder for læring, utvikler et ønske om å lære?

Aball1 er tall- og bokstavballene som konkretiserer vår filosofi og vår metode, og som gjør det mulig å motivere alle barn og unge til aktiv deltagelse, og å forebygge sosiale problem. Aball1 gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle!