Om Aball1

Aball1 er tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle!

Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgavløsing i fellesskap! Aball1-settet er det nye, sosiale og teoretiske læringsverktøyet som motiverer alle barn, unge og voksne til deltagelse.

Samarbeid:

  • Deltagerne løser konkrete oppgaver sammen.
  • Alle på laget får brukt sine ferdigheter til hjelp for laget.
  • Alle blir med på aktiviteten, og alle får mestringsfølelse.
  • Styrker egenverd.

Fysisk:

  • Gir bedre kondisjon, motorikk, hurtighet, ballfølelse og teknikk ved at du må løpe, kaste, føre, rulle, hoppe og sparke ballen.

Læring:

  • En morsom metode for læring på en utradisjonell måte.
  • Trening i å lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse.
  • Lær å vinne og tape på lag med andre.
  • Kan kombineres med flere emner, som kosthold, geografi, hukommelse, etc.