Øvelsesbank

Nøkkelen til å lykkes med A-Ball-1 ligger i kombinasjonen morsom fysisk aktivitet, pedagogisk innhold og samarbeid.

Vi vil videreutvikle øvelsesbanken med kategorisering av de respektive øvelsene. Vi vil også stimulere brukerne til å legge inn egne øvelser og premiere de beste.

Oppvarming | Øvelser | Variasjoner