Aball1 motiverer alle!

Finn løsningen på 112 – 54 så raskt dere kan!

Det som virkelig får oss til å ville løpe og delta, er det vi opplever som lystbetont. Aball1 motiverer til lek og bevegelse, fordi utfordringene innebærer å løse morsomme og varierte oppgaver med tall- og bokstavballene sammen med andre.

De fysiske oppgavene har lav terskel for deltagelse, og er varierte og morsomme. De kan tilpasses både med hensyn til intensitet, kondisjon, motorikk, og til trening på hurtighet, ballfølelse og teknikk. De teoretiske oppgavene kan tilpasses til alder, nivå og ønsket utfordring.

Aktiviteter med Aball1 har fokus på lek og moro. Både de fysiske og teoretiske oppgavene med tall- og bokstavballene har stort fokus på samarbeid for å gjennomføre aktiviteten og å løse oppgavene. Med Aball1 handler ikke konkurransekriteriene alltid om å være motorisk flinkest eller å løpe raskest: Vinnerlaget greier ofte å løse oppgavene på den friskeste, morsomste eller mest kreative måten! Alle på laget må derfor bruke sine ferdigheter til hjelp for laget. Det gjør at alle blir med på aktiviteter med Aball1, og alle får mestringsfølelse.

Alle oppgaver og øvelser kan tilrettelegges for individer, og grupper med særskilte behov.

 

Her, her – kast til meg, jeg tar´n!

Ball er utgangspunkt for evig lek og aktivitet. En Aball1-ball er på størrelse med en liten håndball og er god å holde i for både små og store. Ball er trolig det mest universelle aktivitetsmiddelet som finnes. Den kan involvere én – eller mange. Ballen kan kastes, trilles, føres, rulles, vippes og sparkes mellom deltagerne, og uendelig antall øvelser, regler og spill kan knyttes opp mot den. Aball1-settet med hele femti fargesterke røde og blå baller, sikrer at det er nok baller til alle som deltar! Det høye antallet baller gir dessuten stort rom for variasjon i forhold til tradisjonelle aktiviteter og oppgaver med ball.

 

Skriv navnet på favorittspilleren din med Aball1-baller!

Hver av de 50 ballene er utstyrt med en bokstav og et tall. Dette gjør ballene til objekter som kan brukes til variert oppgaveløsing, skriving, staving, lesing og regning. Tallene og bokstavene på ballene muliggjør massevis av morsomme oppgaver, øvelser og leker hvor både barn og voksne opplever glede og mestringsfølelse gjennom å lære, forstå og løse problemer mens man er i fysisk aktivitet. Du finner mange forslag til aktiviteter i øvelsesbanken på våre nettsider og i et eget øvelseshefte som følger med.