Aball1 Lek og spill

Lek og bruk fantasien med Aball1!

Det finnes ikke bare én måte å bruke Aball1 på, det finnes helt sikkert minst tusen. Og innenfor en ramme av oppgaver som f.eks å leke med adjektiv eller med temaet fugler, finnes det minst hundre måter å skrive og leke med bokstaver og tall og ball. Aball1 fungerer som runde lekeklosser som kombinerer behovet for å være i bevegelse med lek, fantasi og faglig og sosial læring. Definer rammene selv og spill i vei med tall og bokstavballene!

 

Spill med Aball1!

Det utvikles stadig nye spill på den fleksible plattformen Aball1. Mange er inspirert av eksisterende spill, både kortspill, brettspill og sportspill, mens andre er helt nye. De nye aktiviserende spillene kan spilles i gymsalen, i klasserommet, i en park, eller på en skoleplass. I Aball1-spill må man være konsentrert om teori, bruke kroppen aktivt og i tillegg samarbeide.  Snart kommer spillheftene med Squisball, GRIS og Bokstavball! Gled deg!