Fysisk aktivitet

«Flow er den gode opplevelsen som kommer når du er så fokusert, aktiv og engasjert at du glemmer alt annet.»

Mihaly Csikszentmihalyi