Aball1 Norsktrening

Lek med bokstaver og ord, mens du er fysisk aktiv!

Aball1 norsktrening 1. – 4. klasse

Tall- og bokstavballene Aball1 tilbyr en unik kombinasjon mellom fysisk aktivitet og læring. Norsk-aktiviteter med Aball1 har fokus på lek, moro og læring.

Her er det ikke om å gjøre å være sterkest eller smartest alene, men å jobbe sammen for å løse de faglige og fysiske oppgavene. Terskelen for deltagelse er lav, slik at alle skal oppleve mestring og gis mulighet til å delta. Aball1 brukes til både setningsbygging, ordleker, staving og lesing.

Her lekes det med ord og setninger på en helt ny og kreativ måte. Det gir en egen følelse å holde sin egen forbokstav – for ikke å si å sprette med den! Opplev en morsom, variert og intensiv norsktime med øvelser som «Synonymball», «Lengste Ordet», «Gris» og «Bokstavkonger».

Norsktrening med Aball1 er et tilbud til alle elever om å være i fysisk aktivitet, ha det gøy og lære sammen. Det kan også fungere godt for elever som har problemer med konsentrasjon i tradisjonell klasseromsundervisning, og for elever med et bevegelsesbasert behov for læring. Heftet bestiller du i nettbutikken.