Aktiv læring for alle med Aball1

Aball1 kombinerer barn og unges viktige behov for fysisk aktivitet, med samarbeid og faglig læring.

Kombinasjonen av fysisk aktivitet og teoretisk læring i felleskap stimulerer flere sanser i innlæringen, og gjør faglig læring til en lystbetont aktivitet. Det gir flere en mulighet til å realisere kompetansemålene – uten at det går på bekostning av satsningsområder ellers.

Forskere mener vi har behov for å bevege oss hvert tiende minutt for at hjernen vår skal være våken nok til at det vi lærer skal feste seg. Fysisk aktivitet gir økt blod- og oksygentilførsel til hjernen, og det aktiverer flere deler av hjernen enn når vi sitter stille. Å være i hurtig kroppslig bevegelse i et rom eller ute i naturen, bidrar til økt konsentrasjon og fokus. Muskler og bevegelser må koordineres, sansene er skjerpet og vi er i beredskap og klare til å møte hindringer.

Gjennom å stimulere til bruk av hele kroppens sanseapparat i læringssituasjonen, øker mulighetene for læringseffekt. Jo flere deler av hjernen som er involvert i læringen: syn, hørsel, berøring, lukter, følelser, bevegelser: jo større sjanse er det for at minnene kan gjenskapes i ettertid. Ved å trene opp konsentrasjonsevnen gjennom fysisk aktivitet kan vi lære oss å fokusere bedre også i klasserommet. Å være bevisste på hva vi skal lære er en av de tingene som er viktig for å fremme læring. Fysisk aktivitet frigir i tillegg stoffer som hjelper hjernecellene å kommunisere bedre, og som fungerer gunstig på både kortids- og langtidshukommelsen.


Aball1 gir flere barn og unge mulighet til å være aktive i skoletiden!

Aball1 gjør det mulig å skape økt fysisk aktivitet for alle i skolen, samtidig som det styrker mulighetene for innlæring. Det gir mulighet for økt læringsutbytte for alle, for elever som har problemer med konsentrasjon i tradisjonell klasseromsundervisning, og for elever med et særlig bevegelsesbasert behov for læring.

Fagtilpasset trening med Aball1 er et unikt  tilbud til alle elever om å lære, og å praktisere faglige ferdigheter i fellesskap. Motivasjonen for deltagelse ligger i lagspillet og i oppgavenes uhøytidelige konkurranseform om å være først ferdig, eller å ha det beste, morsomste eller mest kreative svaret. Samarbeid om oppgaveløsingen fremmer opplevelsen av å lykkes i felleskap og skaper positive følelser som styrker minnet og opplevelsen av faget som gøy. Lagarbeid i læringssituasjonen gir mulighet for mesterlære ved at den faglig sterke blir enda bedre av å lære bort, og ved at de faglig svake lærer av de sterke. Resultatet er et inkluderende læringsmiljø hvor alle gis mulighet for å delta med sine evner.