Fag- og temalæring

«Hjernen er doven. Den er innrettet med holdningen: Vekk meg kun hvis det skjer noe interessant».

Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen arbeider med emnene hjerne, utvikling og læring.