Aball1 Læringshefter

Matematikktrening for 1. – 4. klasse

Gjør matematikkundervisningen morsom med 25 aktive Aball1-øvelser. Oppgavene er tematisk lagt opp og tilpasset hvert enkelt trinns kompetansemål, slik at det er lett å planlegge matematikktrening med Aball1 til ordinær undervisning.

Innkluderer oppgaver i blant annet addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, brøk, tid og speilsymmetri.

Pris per hefte 199,- eller PDF 99,-

Bestill heftet i bestillingsskjemaet nederst på siden.

 

Norsktrening for 1. – 4. klasse

Gjør norskundervisningen morsom med 23 aktive Aball1-øvelser. Oppgavene er tematisk lagt opp og tilpasset hvert enkelt trinns kompetansemål, slik at det er lett å planlegge norsktrening med Aball1 til ordinær undervisning.

Innkluderer lese- og skriveoppgaver. Tren på alfabetet, ordbygging og ordforståelse, setninger, vokaler og ordklasser.

Pris per hefte 199,- eller PDF 99,-

Bestill heftet i bestillingsskjemaet nederst på siden.

 

Samarbeidstrening

I vårt hefte med samarbeidstrening er det ikke viktigst å være sterkest eller smartest alene, men å samarbeide for å løse en oppgave. Målet er at alle skal oppleve mestring. Både de fysiske og teoretiske oppgavene er nivåtilpassede i forhold til læreplanen.
Hver time starter alltid med spørsmål om samarbeid og kommunikasjon, og avsluttes med en kort oppsummering. Dette gir muligheter for refleksjon basert på det deltagerne opplever under aktiviteten med Aball1.

Pris per hefte 249,- eller som PDF 149,-

Bestill heftet i bestillingsskjemaet nederst på siden.

 

Bestilling

Bestill Aball1-produktene ved å fylle ut skjemaet under. Spesifiser hvilke produkter du ønsker å bestille i skjemaets kommentarfelt. Vi tar snarlig kontakt for å ordne detaljene.

Med vennlig hilsen
Aball1
Gladiator GT as

 

Bestillingsskjema

[si_contact_form]