Aball1 Kurs

Kurs

Motiver elevene med variert undervisning i klasserommet, ute og i gymsalen!

Tirsdag 25. september på Eidsberg Ungdomsskole

5-timers kurs i bruk av aktivitetssettet Aball1 for lærere i matematikk, norsk og kroppsøving på 1. – 10. trinn.

På dette kurset vil du lære mange morsomme og konkrete Aball1-øvelser til bruk i undervisningen. Du vil få praktisk instruksjonserfaring, samt ideer, tips og råd til hvordan du kan motivere og oppmuntre elevene til deltagelse ved hjelp av de unike tall- og bokstavballene. Opplev hvordan kombinasjonen av fysisk aktivitet, samarbeid og faglig læring kan gi effekt på alle de tre områdene samtidig – og lær hvordan du enkelt kan utvikle øvelser selv. Oppgaver og øvelser med aktivitetssettet Aball1 brukes som et supplement til annen undervisning og for å støtte kompetansemålene i læreplanen.

PROGRAM

10.00-11.30   Balltilvenning og demonstrasjon av populære Aball1-øvelser

11.30-12.00   Lunsj

12.00-13.30   Praktisk instruksjon av Aball1-øvelser

                         Pause m/frukt og drikke

13.45-14.45    Kreativitet og utvikling av egne øvelser iht. læreplanen

                          Avslutning

Pris per deltager 1500,- (inkluderer mat og drikke)

Max 25 deltagere. Påmeldingsfrist 20. september.

Påmelding til: kontakt@gladiator.no

 

KURS: Matematikktrening med Aball1 for 1. – 4. trinn

I løpet av dette kurset blir du godt kjent med de 24 matematikkøvelsene for 1. – 4. trinn. Du vil lære hvordan du setter i gang og gjenomfører øvelser, og du vil få erfaring med å instruere til matematikklæring gjennom fysisk aktivitet.

Varighet: 1 dag. Kurset kan, om ønskelig, fordeles på to dager.

Kurspris: 9.000,- (maks 20 deltagere)

Ved kurs utenfor Oslo tilkommer reise, diett og evt botillegg. Vi holder jevnlig kurs. Send oss en e-post her: kontakt@aball1.no for et kurstilbud på din skole.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KURS: Miljøbygging i skolen med Aball1

I løpet av dette kurset vil du lære hvordan du kan arbeide aktivt med klassemiljøet gjennom å vektlegge samarbeid og kommunikasjon når du har Aball1-øvelser. Du vil få konkret erfaring med mange ulike Aball1-øvelser, kunnskap om hvordan arbeide med relevant spørsmålstilling ift deltagerne, og øvelse i å instruere selv.

Varighet: 1 dag. Kurset kan, om ønskelig, fordeles på to dager.

Kurspris: 9.000,- (maks 20 deltagere)

Ved kurs utenfor Oslo tilkommer reise, diett og evt botillegg.Vi holder jevnlig kurs. Send oss en e-post her: kontakt@aball1.no for et kurstilbud på din skole.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS: Organisering og ledelse av fysisk aktivitet og læring i grupper

Å tilrettelegge undrvisningen for de elevene som er urolige i timen og som har et naturlig behov for å være i bevegelse for å lære, kan det være en utfordring. I løpet av dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke tall- og bokstavballene, og hele Aball1-settet, som et verktøy for å aktivisere og å motivere disse elevene til å ønske å lære og å delta. Du vi også lære hvordan du kan skape et godt læringsmiljø for alle gjennom å  stimulere til samarbeid om læring, og mesterlære innad i gruppa.

 

Varighet: 1 dag. Kurset kan, om ønskelig, fordeles på to dager.

Kurspris: 9.000,- (maks 20 deltagere)

Ved kurs utenfor Oslo tilkommer reise, diett og evt botillegg. Vi holder jevnlig kurs. Send oss en e-post her: kontakt@aball1.no for et kurstilbud på din skole.

 

KURS: Bli Aball1-instruktør

Har du lyst til å bli Aball1-instruktør og drive opplæring av andre? Vi holder heldagskurs i hvordan å instruere til fysisk aktivitet, lek og læring med Aball1. Dette kurset passer for deg som bruker settet i teambuildingsøyemed, som er gymlærer, faglærer, trener som. Send oss en e-post til kontakt@aball1.no og meld deg på.

Ny kursdato kommer snart!

Varighet: heldag

Sted: Frydenbergveien 48 Oslo

Pris: 2.500,- per deltager

 

TEAMBUILDING: Samarbeidstrening lærere

I løpet av en halv dag med aktiv Aball1-trening vil du oppleve å løse morsomme varierte fysiske og teoretiske oppgaver sammen med dine kollegaer på skolen. Oppgavene har lav terskel for deltagelse, og høy lattereffekt. Her er det ikke viktigst å være sterkest og smartest alene, men å benytte alles styrker og evner for å vinne. Dagen gir konkret trening i evne til samarbeid og kommunikasjon.

Varighet: halvdag

Sted: i gymsal eller samlingssal på den enkelte skole

Pris: 10.000,-

Ved kurs utenfor Oslo tilkommer reise, diett og evt botillegg. Vi holder jevnlig kurs. Send oss en e-post her: kontakt@aball1.no for et kurstilbud på din skole.

 

 
 
 

Gratis demo av Aball1

Ønsker du en demonstrasjon av Aball1 på din skole, i ditt idrettslag eller organisasjon, så kommer vi gjerne. Dersom demoen er utenfor Oslo, ønsker vi gjerne at dere også inviterer minst 4 andre som også vil oppleve Aball1 på nært hold.

Ta kontakt, så ordner vi en times opplevelse og erfaring med Aball1!

 

Bestilling

Bestill Aball1-kursene ved å fylle ut skjemaet under. Spesifiser hvilke kurs du ønsker å bestille i skjemaets kommentarfelt. Vi tar snarlig kontakt for å ordne detaljene.

Med vennlig hilsen
Aball1
Gladiator GT as

 

Bestillingsskjema

[si_contact_form]