Stikkordarkiv: regnetrening

Mistet kronestykke (koordinatsystemet)

                  Elevene setter 25 paddehatter av en farge i en kvadrat. Plasser så 10 paddehatter av den andre fargen loddrett og vannrett (se modell). Plasser så ballene A, B, C, D, og E …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Magisk trekant

Del opp fra 2-5 lag,  med max 8 deltagere pr lag. Hvert av lagene skal sette opp 6 paddehatter i en trekant. Oppgave 1: Alle lagene skal fylle paddehattene med tallene 1-6. Det laget som er raskest til å fylle paddehattene …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , | Skriv en kommentar

Racerbil

Fra 2 til 48 deltagere. Hver av deltagerne tar en ball hver. To og to går sammen og holder ballen med tallene vendt ut mot resten av deltagerne.   Når to står sammen skuder ved skulder, leses tallene på ballene fra venstre …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Gangeballtabell

Passer for to til fire lag med to til seks elever pr lag. Legg ut to til fire paddehatter pr lag. Sett en ball pr hatt. Feks 5 og 4, 3 og 3, 7 og 7. Lagene må finne det rette …
Les mer >>

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , | Skriv en kommentar

Paddekvadrat

Paddehatter settes opp som starten på et kvadrat. Start med tre paddehatter. Hvor mange paddehatter må vi finne for å lage et kvadrat? Elevene må finne 9 paddehatter og sette disse opp som et kvadrat. Det kan deles opp i …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Regneringer

Dann to ringer med like mange elever i hver ring. Den ene ringen innenfor den andre. Alle elevene har vær sin ball. (ingen skal ha jokerball).Den ene ringen går mot sola, den andre med. Det kan gjerne synges en sang …
Les mer >>

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Gangetabellek

Del opp i rødt (med røde paddehatter) og gult lag (gule paddehatter). To og to paddehatter omkring på et gitt område. Svaret gis og oppgaven lages. Feks fire oppgaver å løse for hvert lag. Lag rødt må løse 9 (svar …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Mønster

Sett opp paddehatter i et fargemønster. Elevenes oppgave er å sette opp tilsvarende mønster med nye paddehatter. Fyll opp med flere paddehatter og legg til baller. Fra den enkleste mønster gjenkjennelse til mer avanserte varianter.

Publisert i Øvelser | Merket med , , | Skriv en kommentar

Fire stasjoner og tre oppgaver

3-4 lag plasseres i hvert sitt hjørne. Lagene skal hente 12-15 baller hver. Tre oppgaver skal løses. 1. Tre vokaler eventuelt konsonanter, partall eller oddetall. 2. Ett navn/ord påminimum fire bokstaver. 3. Lage en tallrekke 1-3-6-9, eller 2-4-6-8 eventuelt legge sammen …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Magisk firkant

Oppgaven passer for ett til fem lag. Oppgaven er å finne tall fra 1-9 , for å sette disse sammen i en firkant med paddehatter. 1-9 skal plasseres slik at når man regner sammen summen av tallene skal det bli …
Les mer >>

Publisert i Øvelser | Merket med , , , | Skriv en kommentar