Fag- og temalæring

“Hjernen er doven. Den er innrettet med holdningen: Vekk meg kun hvis det skjer noe interessant”.

Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen arbeider med emnene hjerne, utvikling og læring.


Det er stengt for kommentarer.